அன்பான வன்னிய குல சொந்தங்களே நமது சமுதாய குடும்பங்களை இணைக்கும் இந்த ஜம்பு மகரிஷி திருமண தகவல் மையத்தில் உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளின் முழு ஜாதக விவரத்துடன் புகைப்படம் இணைத்து நேரில் வந்தோ / தபால் வழி / அல்லது ஆன் லைன் வழியாகவும் பதிவு செய்யுங்கள். தொடர்புக்கு 81440 63335 & 95970 72705 .
 
 
       
 
Forgot Password?
Whatsapp Mobile Number
 
Home Search Registration About Us Schemes & Bank Details Contact Us  
ஜம்பு மகரிஷி திருமண தகவல் மையம், 15/7, கோனேரிராயன் தோப்பு தெரு, பஸ் நிலையம் உட்புறம், செய்யாறு - 604407,திருவண்ணாமலை மாவட்டம். செல் : 81440 63335 / 95970 72705
Reg. No. : VF246 Name : E.பிரதீபா,bE
Bio Data - HINDU - VANNIA KULA KSHATRIYAR
Gender-Marital Status FemaleUnmarried
DOB-Age-Time-Place 21/01/1995 -23 Age - 2:15:PM - Kalpakkam
Order of Birth 1
Religion-Caste-Sub caste -Select-
                            Gothram-Star-Rasi-Dossam ஜம்பு மகரிஷி -UTHIRAM (உத்திரம்) - No
Qualification-Job-Place of Job BE
Income/month-Height-Complexion-Body Type -5ft 3in - 160cm-Fair -Slim
Mother Tongue-Diet Tamil -Select-
Smoking-Drinking -
Physical Status Normal
Parents Alive-Father's Job - Mother's Job Yes.Both Alive-Supervisor, NPC, Kalpakkam (Central govt)-குடும்ப தலைவி
Relationship Elder Brother Younger brother Elder Sister Younger Sister  
Married  
UnMarried 1  
Nativity
Any Other Details Own house in Guduvanchery, currently living in Kalpakkam Quarters
Life Partner Expectations (வாழ்க்கை துணை பற்றிய எதிர்பார்ப்பு)
Qualification Any Degree
Job Must
Job-Income/month
Religion-Mothertongue-Caste-Sub caste --Select- -
Diet Doesn't Matter
Marital Status UnMarried
Any Other Expectation
Contact Details
Contact Person Govindarajan Dhanasekaran
Contact No. +12676407534
Email ID. dgovindarajan@gmail.com
 Website : www.jambumaharishimatrimony.org  Mobile : +91-81440 63335, 95970 72705  
Email : jambumaharishimatrimony@gmail.com
Dasa Balance : Dasa   Year(s)   Month(s)   Day(s)
 
கேது லக்னம்/
சனி
சூரியன், புதன்

RASI

செவ்வாய்
குரு, சுக்கிரன் ராகு சந்திரன்
ஜம்பு மகரிஷி திருமண தகவல் மையம்,
15/7, கோனேரிராயன் தோப்பு தெரு, பஸ் நிலையம் உட்புறம், செய்யாறு - 604407,
திருவண்ணாமலை மாவட்டம். செல் : 81440 63335 / 95970 72705
சூரியன் செவ்வாய் லக்னம்/ புதன்
ராகு
சந்திரன்

AMSAM

கேது
சுக்கிரன்,சனி குரு